17 september 2018

Metaalbescherming in beschermingsklasse C1 t/m C5

Metaalbescherming in beschermingsklasse C1 t/m C5

17 september 2018Claasen Coatings heeft al een jarenlange ervaring op het gebied van verfleveranties en advisering voor de metaalverwerkende industrie.

Corrosie beschermende coatings worden in de staalbouw op zeer uiteenlopende terreinen toegepast, zoals bijvoorbeeld bij masten, torens, hallen, reservoirs, machines en installaties, ondersteunende en dragende constructies, gevels etc. De coatings zijn, al naar gelang de omstandigheden van de omgeving, onderworpen aan zeer specifieke corrosiebelastingen en worden in de norm NEN-EN-ISO-12944, deel 2 gedefinieerd in corrosiviteits categorieën van C1 tot C5-M (zie tabel)

Onderstaande tabel geeft een inzicht in deze norm:
 
Corrosiviteitscategorie
ISO 12944
Buiten Binnen
C1 heel lang   Verwarmde gebouwen met een schone atmosfeer zoals kantoren, winkels, hotels e.d.
C2 laag Atmosfeer in kleine mate vervuild, hoofdzakelijk landbouwgebieden Onverwarmde gebouwen waar condensatie kan optreden bv. magazijnen, loodsen, sporthallen e.d.
C3 gemiddeld Industriële en stedelijke atmosfeer met een gemiddelde zwaveldioxide vervuilingniveau. Gebieden dicht bij de kust met een laag zoutgehalte Productiehallen met een hoge vochtigheid en enige luchtvervuiling bv. voedselverwerkende fabrieken, wasserijen, brouwerijen en zuivelindustrie
C4 hoog Industriële gebieden en gebieden dicht bij de kust met een gemiddeld zoutgehalte Chemische fabrieken, zwembaden, scheepswerven e.d.
C5 - I heel hoog Industrieel Industriegebieden met een hoog vochtgehalte en agressieve atmosfeer Gebouwen en gebieden met bijna permanente condensatie en een hoge mate van vervuiling
C5 – M  heel hoog
Maritiem
Gebieden dicht bij de kust en in zee met een hoog zoutgehalte Gebouwen en gebieden met permanente condensatie en een hoge mate van vervuiling


In ons assortiment van Sigma en PLP Coatings zijn er diverse producten welke geheel binnen deze norm kunnen worden toegepast. Denk hierbij bijvoorbeeld aan Sigmacover en Sigmadur producten en binnen PLP Coatings de Paulythane primer en Unicoat. Diverse systemen in verschillende laagdiktes zijn mogelijk.