15 september 2020

Verf en Glans

Verf en Glans

15 september 2020

Een vraag die vaak gesteld wordt betreft het glansgraadverschil tussen mat, zijdeglans en hoogglans. Hoeveel verschillen deze afwerkingen nou werkelijk van elkaar, en welke eigenschappen hebben ze?

Glansgraad verf
De glansgraad wordt meestal uitgedrukt met de term mat, zijdeglans en hoogglans. Officieel wordt echter onderscheidt gemaakt in de glanseenheden/percentage. Hoe meer glanseenheden de verf heeft, hoe meer licht de afwerking weerkaatst en hoger de glans(graad) is. Zo weerspiegelt hoogglans het meeste licht, en heeft dus ook de meeste glanseenheden van de drie afwerkingen. Matte verf weerspiegelt het minste licht, en heeft beduidend minder glanseenheden:
  • Mat: 0 tot 15 glanseenheden
  • Zijdeglans: 30-60 glanseenheden
  • Hoogglans: vanaf 85 glanseenheden

Waardoor ontstaat het verschil in glans?
Om deze vraag te beantwoorden, zal ik eerst kort uitleggen wat verf precies is. Verf is een vloeibaar en pigment bevattende substantie, welke als doel heeft een dekkende, decoratieve en beschermende factor aan een product te geven.

De stoffen die vrijwel in elke verfsoort voorkomen zijn: bindmiddelen, pigmenten, vulstoffen, additieven en oplosmiddelen. De belangrijkste stof voor de glansgraad hierbij is het bindmiddel. Het aanwezige bindmiddel in verf bepaalt de manier van droging, het bij elkaar houden van pigmenten en de hechting aan de ondergrond. En doordat het bindmiddel dit in verschillende gradaties doet per verfsoort en samenstelling, ontstaat er verschil in glansgraad.

Het bindmiddel van hoogglans verkleefd zeer dicht op elkaar (zeer fijn gemalen met pigmenten) waardoor het licht vrijwel volledig weerkaatst wordt en er een spiegelend hoogglans effect ontstaat. Bij zijdeglans en mat ligt het bindmiddel minder dicht op elkaar (mede door toepassing van matterings- middelen) wat resulteert in een matigere reflectie van licht.Hoe wordt de glansgraad gemeten?
De glansgraad gemeten met glansgraadapparatuur wordt uitgedrukt in een percentage. Zo heeft een hoogglans verf een glansgraad van meer dan 85%, een zijdeglans 30-60% en mat 0 tot 15%. Deze percentages worden gemeten met een glansmeter die de weerkaatsing van een lichtstraal meet onder een hoek van 20, 60 of 90°. Meestal wordt er gebruik gemaakt van een hoek van 60°. Bij glansvergelijk dient overigens wel uitgegaan te worden van de zelfde kleur.

Factoren die de glansbeleving en meting kunnen beïnvloeden
Een belangrijke factor die de glansbeleving kan beïnvloeden is het type ondergrond. Wanneer er één laag hoogglans over diverse grondverven of oude verflagen gezet wordt, kan hier een andere glansindruk door ontstaan. Een hoogglanzende lak (Sigma S2U Allure Gloss) over grondlak (Sigma S2U Allure Primer) geeft het meest optimale resultaat. Wanneer de hoogglanzende aflak over een gewone grondverf wordt aangebracht dan kan de glans zgn. ‘wegzakken’ en zal de glansmeting lager zijn.

Applicatiemethode en ondergrondstructuur
Ook het gebruik van verschillende applicatievormen kan een invloed hebben. Bij spuiten, kwasten of rollen worden 3 verschillende oppervlakte structuren verkregen. Deze structuren zorgen elk voor hun eigen visuele glansbeleving. Wanneer deze technieken naast elkaar zijn toegepast, bijvoorbeeld op een deur en een kozijn, kan een andere glansbeleving ontstaan van één en hetzelfde product. Daarnaast beïnvloedt de structuur ook de glansmeting omdat er geen evenredige reflectie is.